Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała

Program Inwestycji Strategicznych

"Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała"

dofinansowanie – 5 000 000,00 zł
całkowita wartość inwestycji – 6 765 000,00 zł

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres zadania obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach następujących odcinków dróg:

Odcinek nr 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała.

W ramach zadania przewidziano budowę drogi w miejscowościach Stara Biała o długości 915 mb i szerokości 3,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami, zjazdami, odwodnieniem drogi za pomocą rowów oraz zabezpieczenie lub przebudowa wszelkich kolidujących z projektowaną drogą sieci zgodnie z warunkami i wymogami wydanymi przez ich gestorów.

Odcinek nr 2: Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowościach Kamionki i Włoczewo.

W ramach zadania przewidziano rozbudowę drogi w miejscowościach Kamionki i Włoczewo o długości 2367,32 mb i szerokości 3,5 m, o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami z kruszywa łamanego, zjazdami i odwodnieniem drogi za pomocą rowów oraz zabezpieczenie lub przebudowa wszelkich kolidujących z projektowaną drogą sieci zgodnie z warunkami i wymogami wydanymi przez ich gestorów.

Odcinek nr 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo.

W ramach zadania przewidziano rozbudowę drogi w miejscowości Nowe Trzepowo o długości 1133 mb i szerokości 3,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami, zjazdami, mijankami (w granicach pasa drogowego) i odwodnieniem drogi za pomocą rowów oraz zabezpieczenie lub przebudowa wszelkich kolidujących z projektowaną drogą sieci zgodnie z warunkami i wymogami wydanymi przez ich gestorów.  

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

"Rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie"

 1. dofinansowanie – 5 000 000,00 zł
 2. całkowita wartość inwestycji – 6 888 000,00 zł

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie polegało na rozbudowie drogi gminnej ulicy Łącznej nr 291314W o długości 1547,80 m. 1390,80 mb wykonano jako jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m, odcinek 157 mb (sięgacz) o szerokości min. 5,0 m wykonano z kostki betonowej. W zakres zamierzenia budowlanego wchodziło również:

 1. budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o szerokości 2,0 m;
 2. budowa ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej o szerokości min. 3,0 m;
 3. budowa chodnika z kostki betonowej o szerokości min. 1,5 m;
 4. przebudowa sieci elektroenergetycznej, kolidującej z zaprojektowaną drogą;
 5. przebudowa teletechniki;
 6. budowa oświetlenia ulicznego;

Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnowo, gmina Stara Biała

TABLICZKA DZIARNOWO 002

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnowo, gmina Stara Biała”

- dofinansowanie –  543 429,68  zł

- całkowita wartość inwestycji – 1 095 592,37  zł

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Zadanie Polegało na budowie drogi o długości 1260 mb, o nawierzchni bitumicznej, szerokości 3,5 m. Ponadto w ramach zadania wykonane zostały obustronne pobocza o szerokości 0,75 m o konstrukcji z kruszywa łamanego kamiennego, odwodnienie za pomocą rowów, zjazdy publiczne i indywidualne a także oznakowanie drogi.

Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Nowe Trzepowo

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

„Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Nowe Trzepowo, gmina Stara Biała”

- dofinansowanie – 1 475 096,22 zł

- całkowita wartość inwestycji – 2 507 999,70 zł

W ramach projektu wykonana została rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowości Bronowo-Zalesie i Nowe Trzepowo, która polegała na wykonaniu drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 1623,03 m i szerokości 4 m wraz z mijankami, zjazdami indywidualnymi, obustronnymi poboczami, odwodnieniem w postaci rowów oraz stałym oznakowaniem drogi.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Nowej Białej na drogach nr 291312W, 291331W

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Nowej Białej na drogach nr 291312W, 291331W”

- dofinansowanie – 41 600,00 zł

- całkowita wartość inwestycji – 52 000,00 zł

 

W ramach projektu wykonana została przebudowa dróg gminnych nr 291312W i nr 291331W w miejscowości Nowa Biała w zakresie budowy chodnika, przejść dla pieszych i zjazdu oraz wykonano stałą organizację ruchu.

tablica informacyjna680x464

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies