Odpady

  • Drukuj

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Najczęściej zadawane pytania

Punkt przyjmowania przedmiotów do ponownego użycia

Jak segregować odpady komunalne

[Zdjęcia: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl]

Nieruchomości niezamieszkałe w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi