Z jakiego powodu odbiór odpadów niesegregowanych odbywa się aż 2 razy w miesiacu, mimo, że wszyscy obowiązkowo segregujemy odpady i pojemniki nie zapełniają się? Zmniejszenie liczby odbiorów ograniczyłoby koszty, a także opłatę za śmieci od mieszkańca.

Ustawodawca dopuścił zróżnicowanie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3b UCPG), jednak zastrzegł, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  oraz  bioodpadów  nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Biorąc powyższe pod uwagę Gmina nie może zmniejszyć częstotliwości odbioru ww. odpadów.

art. 6r ust. 3b pdfUstawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (UCPG) 482.68 KB

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Ustawodawca dopuścił zróżnicowanie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3b UCPG), jednak zastrzegł, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  oraz  bioodpadów  nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Biorąc powyższe pod uwagę Gmina nie może zmniejszyć częstotliwości odbioru ww. odpadów.

art. 6r ust. 3b Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (UCPG)

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies