Materiały dot. azbestu

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku przekazał materiał informacyjny w postaci broszury, ulotki i plakatu , dotyczący oddziaływania azbestu na życie ludzi i otaczające ich środowisko naturalne.

Treści materiałów informacyjnych może posłużyć mieszkańcom za kompendium wiedzy o właściwej eksploatacji, zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązkach i sankcjach normowanych prawnie ciążących na mieszkańcach, negatywnym wpływie wyrobów i odpadów azbestowych na środowisko naturalne.

Materiał powstał w ramach Operacji pn. „Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego” Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023, Konkurs nr 6/2022 Operacja współfinansowana ze środków schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 – 2020.

AZBEST_broszura.pdf3.19 MB

jpgAZBEST_plakat.jpg1.97 MB

pdfAZBEST_ulotka.pdf2.43 MB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies