Gruz – co z nim zrobić?

Gruz nie jest zaliczany do odpadów komunalnych, które zwane są również odpadami bytowymi, czyli odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka powstające w gospodarstwie domowym. Dlatego też nie można go wyrzucać do pojemników na odpady pozostałe po segregacji. Wrzucanie takich odpadów jest nielegalne i podlega karze grzywny*.

Koszty mogą wzrosnąć, jeżeli okaże się, że wyrzucony do zwykłego śmietnika gruz zniszczył śmieciarkę. Podobne kary czekają na tych, którzy decydują się na podrzucenie odpadów na inną posesję czy do lasu. Takie zachowania niosą ze sobą poważne konsekwencje nie tylko finansowe, ale również są niebezpieczne zarówno dla osób trzecich, jak i dla środowiska.

*Obecnie kara grzywny wynosi do 500 zł., jednak Prezydent RP podpisał już nowelizację ustawy, która zakłada znaczny wzrost tej kary (nawet do 5 tys. zł.) oraz kare pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

To co zrobić z gruzem?
Jeśli posiadasz gruz czysty* ceglany lub betonowy (głównie pochodzi z rozbiórek budynków), możesz:

 1. wykorzystać go na własnej nieruchomości, np. do wyrównania dojazdu, wzmocnienia fundamentów, jako kruszywo pod podjazdy;
 2. przekazać go sąsiadowi, znajomemu, by go zagospodarował;
 3. przejrzyj lokalne ogłoszenia, często można tam znaleźć ogłoszenia, że ktoś poszukuje gruzu do wysypania drogi dojazdowej czy jako podstawę do fundamentów domu.

Postępując zgodnie z ww. punktami stajemy się czynnym uczestnikiem tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli minimalizujemy zużycie surowców i wielkość (ilość) odpadów oraz emisję i utratę energii. Taka zamknięta pętla procesów pozwala na ponowne wykorzystywanie przedmiotów, wydłuża  ich życie.

Jeśli nie mamy jednak takiej możliwości odpady te oddajemy uprawnionemu podmiotowi (firmie, która zajmuje się odbiorem takich odpadów), należy jednak spodziewać się, że będzie to usługa odpłatna.

*gruz można uznać za czysty tylko, jeśli składa się z:

 • odpadów ceglanych, betonowych lub mieszaniny obydwu tych tworzyw,
 • gleby, ziemi, kamieni oraz piasku,
 • może zawierać ewentualnie niewielkie ilości ceramiki.

W skład czystego gruzu budowlanego absolutnie nie mogą wchodzić produkty z PCV, czyli polichlorku winylu, plastiku, szkła, metalu ani drewna. Nie można łączyć go również z resztkami po środkach chemicznych oraz styropianem.

Odpady powstałe w trakcie remontu łazienki lub kuchni
Są to odpady, które przepisy kwalifikują jako: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. Te odpady również możemy samodzielnie zagospodarować lub przekazać, jednak pod warunkiem, że nie zawierają one zbyt dużej ilości materiałów ceramicznych a zwłaszcza elementów wyposażenia. W tych odpadach znajdą się:

 • rozbiórkowe z elementami ceramiki, tynków, klejów, farb, tapety, płyt karton-gips,
 • ceramika (terakota, glazura, inne płytki ceramiczne),
 • elementy armatury i ceramiki sanitarnej, elementy urządzeń sanitarnych (wanny, brodziki, kabiny prysznicowe),
 • siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku, kawałki karton-gipsu,
 • stolarka okienna i drzwiowa,
 • szkło płaskie, w tym szyby (bez szyb samochodowych), lustra, szklane blaty, szklane kabiny prysznicowe, witraże,
 • podłogi i listwy podłogowe: panele, płytki PCV, itp.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała zmieszane odpady poremontowe (z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia) można dostarczyć do PSZOK i pozostawić w przeznaczonym do tego pojemniku.

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje weryfikacji właścicieli nieruchomości dostarczających odpady. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie formularza  - oświadczenie o pochodzeniu odpadów (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Brak weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych może stanowić podstawę do odmowy ich przyjęcia.  

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady jest zobowiązany na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego zawartości. Przyjęcie  odpadów  odbywa  się  po  sprawdzeniu  zgodności  z  wykazem  odpadów  dopuszczonych  do zbierania w PSZOK.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia  w  miejscach  wskazanych  przez  pracownika  PSZOK.  Wyjątek  stanowią  odpady  niebezpieczne, które są umieszczane przez pracownika PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies