Aktualności

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody

WFO-gk

W dniu 17.08.2016 r. nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy dla wykonania robót pod nazwą: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową dwóch zbiorników wyrównawczych w miejscowości Biała, gm. Stara Biała”

Wykonawca robót został wyłoniony drogą przetargu publicznego i jest nim Zakład Produkcyjno – Usługowy „MARKOSTAL” Marek Tyniec z siedzibą w Kutnie.

Przebudowa stacji ma na celu unowocześnienie technologii uzdatniania wody oraz wzrost jej produkcji, a także wygospodarowanie pomieszczeń socjalno – biurowych dla potrzeb Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o.

Umowny termin zakończenia prac to 30.04.2017 r.

Na realizację tego zadania Spółka uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies