"Uczeń na wsi" - rok szkolny 2009/2010

Na realizację programu "Uczeń na wsi" na rok szkolny 2009/10 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała pozyskał z PFRON kwotę 41684,70 zł a na obsługę zadań realizowanych w ramach tego programu kwotę 1 016,70 zł.

O dofinansowanie kosztów nauki niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała w ramach programu "Uczeń na wsi"w roku szkolnym 2009/10 złożono 24 wnioski, spośród których w 22 przypadkach zawarto umowy na dofinansowanie kosztów nauki niepełnosprawnych uczniów. W bieżącym roku szkolnym kwoty dofinansowań wynoszą odpowiednio; w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 1 584 zł, natomiast w przypadku szkół ponadgimnazjalnych 2 468 złotych.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies