"Uczeń na wsi" - rok szkolny 2008/2009

Na realizację programu w roku szkolnym 2008/09 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał z Państwowego Fundusz Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w wysokości 20 336 zł.

Kwoty dofinansowań w poszczególnych kategoriach uczniów w roku szkolnym 2008/09 wynosiły; 800 zł w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, natomiast w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie wyniosło 1280 zł na jednego ucznia.

Z programu "Uczeń na wsi" skorzystały 23 osoby, które wykorzystały16 490,01 zł z przyznanego dofinansowania. Wydatki na obsługę programu wyniosły 397,49 zł.

Realizacja programu "Uczeń na wsi" przyniosła wymierne efekty, przede wszystkim w poprawie warunków indywidualnej nauki niepełnosprawnych uczniów jak również przyczyniła się do zmniejszenia zaniedbań edukacyjne i izolacji społecznej tych niepełnosprawnych uczniów.

Dlatego też uznano za zasadne przedłużenie realizacji programu pn. "UCZEŃ NA WSI" na kolejny rok szkolny.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies