Akty prawne

  • Drukuj

- Uchwała Rady Gminy Stara Biała nr 61/VI/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2019-2023
pdfUchwała nr 61/VI/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.).
pdfUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie430.3 KB

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” - (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)
pdfRozporządzenie w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".pdf100.66 KB

- Zarządzenie nr 40.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stara Biała
pdfZarządzenie nr 40.2019