Aktualności

Uprawnienia z Karty Dużej Rodziny

logo ops

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zostało partnerem Karty Dużej Rodziny. Dzięki temu rodziny wielodzietne będą mogły liczyć na dofinansowanie do 3 tys. zł na zakup kotła gazowego.

Wnioski o w/w dofinansowanie będzie można składać w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny od dnia 2 maja br. Zainteresowani będą mogli zlikwidować dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe, jak również zakupić i zainstalować jako źródło ogrzewania kocioł kondensacyjny zasilany paliwem gazowym.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl

Terapia zdrowia psychicznego

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zaprasza do udziału w projekcie „Terapia zdrowia psychicznego” osoby zamieszkujące na terenie gminy Stara Biała powyżej 65 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, chorującymi m. in. na: depresje, zaburzenia lękowe, schizofrenię, chorobę afektywna dwubiegunową.

Więcej informacji dla osób zainteresowanych na załączonym plakacie

 plakat-vide

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Centrum Wsparcia działa od miesiąca grudnia 2017 r. w ramach NFZ i udziela wsparcia osobom w kryzysie. Linia telefoniczna jest bezpłatna. logo ops

Więcej informacji dla osób zainteresowanych na stronie www.liniawsparcia.pl i na załączonej ulotce.

 

 

 kryzys-psych-ulotka

WAŻNE dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

logo opsOsobom niepełnosprawnym z terenu gminy Stara Biała posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych Zarząd Główny w Łodzi.

1. może przekazać nieodpłatnie następujący sprzęt rehabilitacyjny:
a) rowery rehabilitacyjne stacjonarne,
b) orbitrexy,
c) steppery,
d) materace przeciwodleżynowe zasilane sprężarką,
e) balkoniki,
f) obuwie ortopedyczne,
g) okulary korekcyjne,
h) materace, wałki, piłki do rehabilitacji,
i) inhalatory wspomagające oddychanie,
j) kule,
k) wózki inwalidzkie manualne,
l) bieżnie,

2. może dofinansować zakup nowego sprzętu refundowanego przez NFZ i PFRON w zakresie udziału własnego pacjenta takiego jak;
a) rotory,
b) stabilizatory,
c) łóżka rehabilitacyjne i pielęgnacyjne,
d) wózki inwalidzkie elektryczne itp.

3. może opłacać zabiegi rehabilitacyjnych.

Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała lub pod nr tel. 24 367-66-32 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Projekt „Włącz się do gry”

logo opsProjekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, korzystających lub kwalifikujących się do wsparcia ze środków publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE i udział w projekcie jest bezpłatny. Dla osób zainteresowanych więcej informacji w załączonej ulotce.

 

ulotka-wl-do-gry

Zaktywizowane mazowieckie

logo opsCentrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. prowadzi nabór do projektu „Zaktywizowane mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących teren województwa mazowieckiego, biernych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo z obszaru województwa mazowieckiego, znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez objęcie kompleksowym i indywidualnym wsparciem wynikającym z opracowanego Indywidualnego Planu Działania.

Oferowane wsparcie w ramach projektu:

 • Poradnictwo zawodowe (z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania)
 • Pośrednictwo Pracy
 • Szkolenie zawodowe z zakresu: 
  - Technik prac biurowych,
  - Specjalista ds. rachunkowości, kadr, płac,
  - Przedstawiciel handlowy
 • 3-miesięczny staż zawodowy.

Ponadto w ramach projektu zapewniono Uczestnikom: materiały szkoleniowe i catering, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu oraz możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i warunków uczestnictwa dostępne są w Biurze projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w Radomiu, ul. Młynarska 10, lok 11, 26-610 Radom,

tel. 81 534 60 98, 512 039 526,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od szkolenia do zatrudnienia - EFS

logo opsCentrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku prowadzi nabór do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”. 

Projekt skierowany jest do osób będących między 18 a 24 rokiem życia (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończone 18 lat i nie może mieć ukończonych 25), nieuczących się (wyjątkiem są studia w systemie zaocznym), nie pracujących oraz nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Projekt skierowany jest również do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, rodziców/opiekunów prawnym dziecka/osoby z niepełnosprawnościami oraz osób żyjących w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Zajęcia i kursy w projekcie:
1. Grupowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe
2. Grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne
3. Kreowanie wizerunku (zajęcia ze stylistą, metamorfoza - zakup ubrań ok 700zł/osobę)
4. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
5. Kurs języka angielskiego
6. Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników
7. Kurs prawa jazdy kat. B
8. Indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych
9. Kurs zawodowy (spawacz MAG 135, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania, magazynier z obsługą wózka widłowego). Stypendium szkoleniowe dla uczestników odbywających szkolenie zawodowe (997,40 zł brutto + śr. 284,46 zł składki ZUS)
10. Staże zawodowe (zgodne tematycznie z kursem zawodowym) u pracodawców ze stypendium dla uczestnika przez okres 3 miesięcy. Stypendium dla uczestników odbywających staż zawodowy (997,40 zł brutto + 284,46 zł składki ZUS x 3 mies.)

Uczestnicy objęci zostaną ubezpieczeniem NNW na czas trwania projektu. Podczas zajęć przewidziano również posiłek oraz zadbano o dofinansowanie kosztów dojazdu.

Zakończenie projektu przewidziano na 31.08.2018

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku
ul. Padlewskiego 5 lok. 65c
tel. 242640542

Projekt: "Od stażu do angażu"

logo opsFundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpocznie realizację Projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pt. „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno–zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

 

Oferowane wsparcie w ramach projektu:

•             3-miesieczne płatne staże,

•             poradnictwo prawne i obywatelskie,

•             doradztwo psychologiczne,

•             pośrednictwo pracy,

•             doradztwo zawodowe,

•             wsparcie coacha i trenera pracy,

•             kursy zawodowe,

•             warsztaty podnoszące kompetencje społeczne.

 

Grupą docelową projektu są 72 osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa mazowieckiego (również lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

Kryteria naboru to: orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkanie w woj. mazowieckim, status osoby osoba niepracującej, a także poziom motywacji do wejścia na rynek pracy.

Preferowane do objęcia wsparciem są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i kobiety.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o:

przesyłanie swojego CV lub mailowego zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub o kontakt telefoniczny z Biurem projektu:

FIRR Oddział Warszawa, Plac Konstytucji 5/4, Warszawa, tel. (22) 400 50 73.

Stypendia szkolne 2017/2018

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że druki wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/ słuchacza zamieszkującego na terenie gminy Stara Biała na nowy rok szkolny 2017/18 można pobrać w tutejszym ośrodku w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane będą w terminie ustawowym do dnia 15 września br. Osoby aktualnie korzystające z pomocy społecznej składają tylko prawidłowo wypełnione wnioski bez dokumentacji.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały w zakładce GOPS- pomoc socjalna dla uczniów (http://www.starabiala.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/pomoc-socjalna-dla-uczniow/218-wymagane-dokumenty).
Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/ słuchacza uprawniające go do przyznania stypendium na rok szkolny 2017/18 wynosi netto 514 zł.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24- 367-66-30.

Podstawa prawna: art. 90b, art. 90c ust. 2 i art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016r. poz. 1943 ze zm.)

Rządowy program „Rodzina 500 plus”

logo opsW okresie od dnia 2 sierpnia 2017 r. do dnia 13 września 2017 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych można składać w formie papierowej w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała w budynku Urzędu Gminy w Białej ul. Jana Kazimierza 1 pok. nr 3 w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7.00-15.00, w środę w godzinach 8.00 – 18.00 (wejście głównymi drzwiami do urzędu).

Wnioski o w/w świadczenia są bezpłatne i Wnioskodawca nie ponosi opłat za ich złożenie.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentacją na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w m-cu sierpniu br, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik br. następuje do dnia 31 października br. (zachowana zostaje ciągłość wypłaty świadczenia).

Natomiast złożenie wniosku wraz z dokumentami w m-cu wrześniu br. spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada br.

W przypadku złożenia wniosku w m-cu październiku br. przyznanie i wypłata świadczenia za m-ce październik, listopad i grudzień br. nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia br.
Złożenie wniosku później niż w m-cu październiku br. skutkuje przyznaniem świadczenia bez wyrównywania za wcześniejsze miesiące w ramach nowego okresu zasiłkowego.

Podstawa prawna: art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 ze zm).

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies