Aktualności

„RODZINA 500 plus”

  • Drukuj

logo ops Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała uprzejmie informuje, że są do pobrania  wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego:
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała lub
w szkołach w Maszewie Dużym, Wyszynie, Starej Białej i Starych Proboszczewicach.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest również dostępny w zakładce GOPS Stara Biała – Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”. W zakładce tej zamieszczone są przykładowe wzory wypełnionego wniosku i najważniejsze informacje dotyczące warunków otrzymania świadczenia wychowawczego.

Wypełnione wnioski od dnia 1 kwietnia 2016r. można  składać osobiście w formie papierowej w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, za pośrednictwem poczty lub przez  internet  za pomocą 4 kanałów;
1.    przez portal empatia prowadzony przez MRPiPS,
2.    portal usług elektronicznych ZUS,
3.    ePUAP,
4.    internetowe konto bankowe.

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny i Wnioskodawca nie ponosi opłat za jego złożenie.

Od dnia 1 kwietnia br. do końca miesiąca maja br. zostają przedłużone godziny urzędowania Działu Świadczeń w środy do godz. 18.00.

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze z niezbędną dokumentacją w okresie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca br. spowoduje przyznanie prawa do w/w świadczenia od dnia 1 kwietnia br.