Aktualności

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

logo ops1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny. Informacje o osobach uprawnionych do otrzymania KDR, wzór wniosku o wydanie KDR i wzory oświadczeń zostały zamieszczone w zakładce GOPS – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Karty Dużej Rodziny, wydane w 2014 roku zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, nadal spełnia warunki określone dotychczasowych przepisach.

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014 r. poz. 1863)

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2018 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies