Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie POKL EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara logo opsBiała zaprasza do udziału w projekcie  p.n. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety zamieszkujące na terenie gminy Stara Biała, nieaktywne zawodowo, bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa kobiet.

W ramach projektu uczestniczki skorzystają bezpłatnie m.in. z:
1.    indywidualnych konsultacji psychologa i doradcy zawodowego,
2.    treningu umiejętności społecznych,
3.    warsztatów informatycznych,
4.    wsparcia pracownika socjalnego,
5.    wyjazdu/wyjść integracyjnych,
6.    kursów zawodowych.
Koszt realizacji projektu – 150 000 zł.
Kwota dofinansowania projektu – 134 250 zł.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela koordynator projektu: Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska pod numerem tel. 24 367-66-35

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies