Aktualności

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowany ze środków Wojewody

logo ops Gmina Stara Biała w 2023 roku realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem Programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.  Otrzymana dotacja pozwoli na realizację Programu w ramach:
• modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży”, który obejmuje wsparcie dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
• modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”  w szczególności osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Odbiorami Programu są osoby i rodziny posiadające dochód do wysokości 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które od 1 stycznia 2023 r. wynosi:
• dla osoby samotnej 1552,00 zł miesięcznie,
• dla osoby w rodzinie 1200,00 zł miesięcznie.

Przewidywany całkowity koszt zadania w 2023 roku wynosi 120 000,00 zł.
*udział środków własnych gminy wydatkowanych na realizację Programu stanowi kwotę nie mniejszą niż 37% planowanego kosztu Programu lub kosztu realizacji zadania ogółem w 2023 r.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała.

Plakat - posiłek

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies