Aktualności

Badanie ankietowe zjawiska przemocy

logo ops Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, w zakresie przeprowadzanej diagnozy zjawiska przemocy na terenie gminy Stara Biała.

Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1.

Pozyskane informacje z ankiet posłużą do opracowywania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2024-2027. Badanie dotyczy dorosłych mieszkańców gminy i zostanie przeprowadzone w formie anonimowej ankiety elektronicznej.

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badań poprzez wypełnienie ankiety dostępnej pod poniższym adresem:
http://badania.corigo.pl/ankieta/901648/stara-biala-2023-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html

Ankieta będzie aktywna do dnia 7 kwietnia 2023 r.  

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies