Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

logo opsGmina Stara Biała otrzymała 48 960,00 zł w ramach środków Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami równoważnymi.  

Realizacja Programu pozwoli na czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewni opiekunom czas na odpoczynek i regenerację a także załatwienie swoich osobistych spraw. Liczba i rozkład godzin będzie indywidualnie ustalany z opiekunami i dopasowany do ich potrzeb.

Szczegółowe informacje o rekrutacji do Programu zostaną opublikowane w terminie do 31.03.2022 r.

 Plakat-wytchn-v2

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies