Aktualności

Apel o składanie wniosków na platformie elektronicznej

logo opsUprzejmie informuję, że na dzień 27 lipca br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wpłynęły od mieszkańców gminy w formie elektronicznej 2 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych z dodatkami i 491 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021. Natomiast rozpatrzono 309 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021. W wyniku tego wypłacono 245 rodzinom 360 należnych świadczeń w kwocie łącznej 108.000 zł (pierwszej wypłaty dokonano w dniu 16 lipca br.). 

Wprawdzie od dnia 1 sierpnia br. będzie można składać wnioski o powyższe świadczenia na rzecz dzieci w formie tradycyjnej tj. papierowej w tutejszym Ośrodku, ale ze względu na panujący stan zagrożenia pandemią i konieczność zachowania bezpieczeństwa Państwa jak i pracowników w tym roku będzie to z pewnością przebiegać wolniej (przypominam o obowiązku noszenia maseczki podczas pobytu w Ośrodku).

Złożenie wniosku drogą elektroniczną jest bezpieczniejsze i umożliwia szybsze jego rozpatrzenie oraz wypłatę należnego świadczenia, gdyż jest on wtedy bezpośrednio wczytywany do systemu informatycznego w Ośrodku.

W związku z powyższym apeluję do mieszkańców gminy Stara Biała o składanie w miarę możliwości wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne w formie elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego za pośrednictwem Portalu Emp@tia (link do strony: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup), natomiast wniosków o świadczenia „Dobry start” również za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz systemu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (link do strony: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi).

Wnioski te można również przesłać listownie do Ośrodka za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies