Aktualności

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że w dniu 15 maja 2020r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gminą Stara Biała a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2019. Pierwsza pomoc żywnościowa została już przekazana 200 osobom zamieszkującym na terenie naszej gminy, które zostały zakwalifikowane do jej otrzymania zgodnie z wymogami programu. Przekazywanie produktów żywnościowych w ramach Podprogramu 2019 odbywać się będzie sukcesywnie, raz na miesiąc do miesiąca września br. Przy dystrybucji żywności do 6 sołectw na terenie gminy otrzymaliśmy wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej tj. 64 batalionu lekkiej piechoty z Płocka. Natomiast w bezpośredniej dystrybucji produktów żywnościowych pomogli nam sołtysi wsi Ogorzelice, Nowe Proboszczewice, Trzebuń, Włoczewo, Mańkowo i Maszewo Duże.

Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc. 

Mieszkańcy gminy Stara Biała zainteresowani wsparciem w ramach powyższego programu, zwłaszcza osoby przebywające w kwarantannie, mogą uzyskać bliższe informacje o programie w tutejszym ośrodku pomocy społecznej pod numerem telefonu: 731798500

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies