Aktualności

Realizacja programu RODZINA 500+

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że w ramach rządowego programu "Rodzina 500 +" w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. do tutejszego Ośrodka wpłynęły 1553 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od mieszkańców Gminy w tym:
• 1061 w formie elektronicznej,
• 492 w formie tradycyjnej (papierowej).

Wypłacono  6 410 świadczeń na łączną kwotę 3 196 030 zł dla 2 146 dzieci, w tym 979 dzieci otrzymało świadczenia po raz pierwszy (na nowych zasadach, bez kryterium  dochodowego).

Zadania z  programu "Rodzina 500 +" są realizowane w ustawowo przewidzianych terminach bez zbędnej zwłoki. Według stanu na dzień 30 września 2019 r. pozostały 74 wnioski do rozpatrzenia. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w przypadku wniosków złożonych do dnia 31 sierpnia 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

Dotychczas otrzymane przez Gminę środki finansowe od Wojewody Mazowieckiego  na realizację  programu "Rodzina 500 +" zostały przekazane uprawnionym w 100%.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies