Aktualności

Apel o składanie wniosków w formie elektronicznej

logo opsUprzejmie informuję, że na dzień 19 lipca br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wpłynęło w formie elektronicznej 1412 wniosków o przyznanie świadczeń z programów rządowych „Rodzina 500 plus” i „Dobry start”. Z 846 wniosków, które wpłynęły o świadczenie wychowawcze rozpatrzono 325 wniosków, w wyniku tego wypłacono 452 świadczenia w kwocie łącznej 149758 zł (pierwszej wypłaty dokonano w dniu 11 lipca br.).

Natomiast o przyznanie jednorazowego świadczenia „Dobry start” od dnia 1 lipca br. wpłynęło 566 wniosków, z tego rozpatrzono 330 wniosków. Zatem 450 dzieci w kwocie łącznej 135000 zł otrzyma środki na wyprawkę szkolną w dniu 25 lipca br.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną umożliwia szybsze jego rozpatrzenie i wypłatę należnego świadczenia, gdyż jest on bezpośrednio wczytywany do systemu informatycznego w Ośrodku. Przyjmowanie wniosków o należne świadczenia od dnia 1 sierpnia br. w formie tradycyjnej utrudni dalsze sprawne i szybkie rozpatrywanie na bieżąco złożonych wniosków.

Dlatego apeluję do mieszkańców gminy Stara Biała o składanie w miarę możliwości wniosków o świadczenia w formie elektronicznej, abyście byli Państwo zadowoleni z szybkiej realizacji należnych świadczeń.

Kierownik GOPS Stara Biała
Małgorzata Klimczewska

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies