Aktualności

Wnioski o świadczenia z Programu „Rodzina 500 plus”

logo opsOd dnia 1 lipca 2019r. program „Rodzina 500 plus” obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Wypłata świadczeń na nowych zasadach zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca br.  prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia), natomiast od dnia 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do dnia 30 września 2019 r.).

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca br. zostanie przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierane są świadczenia), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września br.). Rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do dnia 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Od dnia 1 lipca br. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych  można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną. Ponadto od dnia 1 sierpnia br. wypełnione prawidłowo wnioski  o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych można będzie złożyć w formie papierowej osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała w pokoju nr 3 na parterze budynku Urzędu Gminy Stara Biała lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1.

Godziny przyjmowania interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 9.00 – 15.00, środa w godzinach; 9.00 – 16.00. W okresie od dnia 1 sierpnia br. do dnia 15 września br. przedłużamy godziny przyjmowania interesantów w środy do godziny 18.00.

Wnioskodawca otrzyma na wskazany przez siebie we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń wychowawczych dostępne są w zakładce GOPS – świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” (druk wniosku do pobrania).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 243676636 lub kom.731 039 500.

Podstawa prawna: art.21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2018. 2134 ze zm.).

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies