Aktualności

Wielki dzień

  • Drukuj

Swój wielki dzień mieli 1 maja strażacy-ochotnicy z Dziarnowa. Tego dnia oficjalnie został im przekazany nowy wóz bojowy.

Ford Transit, którego dostała jednostka OSP Dziarnowo taki nowy już nie jest. Kulę ziemską objechał już kilka razy, ale w porównaniu z poprzednim autem, czyli „Żukiem” z lat 70. ubiegłego wieku, to niemal „nówka”. Auto zostało pozyskane od policji. Strażacy wspólnie z gminą wystąpili do policji o przekazanie wycofywanego ze służby auta. Czekali na to dwa lata. Wreszcie w 2013 r. Udało się i policja przekazała forda transita. Kolejnym etapem było przystosowanie auta do potrzeb strażaków. W 2014 r. poprzednia Rada Gminy podjęła decyzję o przeznaczeniu na ten cel 70 tys. zł. I tak na początku tego roku auto trafiło do OSP Dziarnowo. Teraz odbyły się oficjalne uroczystości związane z jego przekazaniem. Wzięli w nich udział m.in. wójt Sławomir Wawrzyński, przewodniczący Rady Gminy Wojciech Żółtowski, przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, radny powiatowy Marek Moderacki, kierownik posterunku policji w Starej Białej Zdzisław Dybiec, szef zarządu gminnego OSP Stanisław Wiśniewski, przedstawiciel komendanta PSP w Płocku Artur Czachowski.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele w Starej Białej. Po nabożeństwie proboszcz, ks. kanonik Jan Deptuła, poświęcił auto. Następnie uroczystości przeniosły się do Dziarnowa. Prezes OSP Dziarnowo, Krzysztof Portalski z trudem mógł ukryć wzruszenie mówiąc o historii pozyskania auta. Marek Moderacki gratulował strażakom z Dziarnowa nowego nabytku i przekazał drobne upominki. Lech Dąbrowski podkreślił, że auto to bardzo ważny element dla jednostki. Że może być ona najlepsza, ale bez samochodu trudno gasić pożary. Wyraził też swój podziw dla wspólnych działań strażaków z Dziarnowa. Z kolei Wojciech Żółtowski dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania auta i przystosowania go na potrzeby strażaków. - Gratuluję wam tego samochodu i wierzę, że będziecie o niego dbali tak, aby jak najdłużej służył lokalnej społeczności. Życzę wam, abyście ile razy będzie tym autem wyjeżdżali do akcji, tyle razy wracali z niej w pełnym składzie – mówił przewodniczący Rady Gminy.

Wójt Sławomir Wawrzyński nie krył radości, że auto oficjalnie zostaje przekazane dziarnowskim strażakom. - Gdy po raz pierwszy przyszedł do mnie prezes OSP Dziarnowo z radnym Andrzejem Wojciechowskim i powiedzieli, że chcą wystąpić o pozyskanie auta z policji, to oczywiście zgodziłem się, ale pomyślałem sobie, że to tylko marzenia. Ale udało się. Słowa podziękowania należą się poprzedniej Radzie gminy, która wyraziła zgodę sfinansowanie przystosowania auta do potrzeb strażaków. OSP w Dziarnowie ma już sztandar, siedzibę, samochód bojowy. Teraz kolej na pisanie nowej historii tej jednostki – stwierdził wójt. Z kolei prezes zarządu oddziału gminnego OSP gratulował auta i dziękował za zaangażowanie w jego pozyskanie. Życzył też strażakom z OSP Dziarnowo, aby jak najrzadziej musieli z niego korzystać.

Oficjalnie kluczyki do forda transita na ręce prezesa OSP Dziarnowo przekazali wójt i kierownik posterunku policji w Starej Białej. Oni też przecięli symboliczną wstęgę. Końcowym akordem oficjalnej części uroczystości było uhonorowanie wójta Sławomira Wawrzyńskiego przez strażaków z Dziarnowa specjalną statuetką, za wkład wniesiony w pozyskanie auta i jego przystosowanie do potrzeb strażaków.

OSP Dziarnowo powstała w 1966 r. Liczy sobie 35 członków, w tym osiem pań. Jest też trzech członków wspierających jednostkę.