Aktualności

Więcej osób na boiskach

Można już korzystać z Centrum Sportowego „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach oraz z kompleksu sportowego w Maszewie Dużym. W związku z tym, że są to obiekty dysponujące więcej niż jednym boiskiem, może z nich korzystać więcej niż sześć osób w tym samym czasie. Takie zasady będą obowiązywać od poniedziałku, 11 maja.
Po wprowadzeniu możliwości korzystania z boisk, jednym z podstawowych kryteriów jest liczba osób mogąca przebywać na boisku w tym samym czasie. Zasada jest prosta: jedno boisko – sześć osób. W związku z tym, że nasze obiekty sportowe mają więcej niż jedno boisko, może z nich korzystać więcej osób.
W Maszewie Dużym może to być 18 osób – po sześć na Orliku, boisku trawiastym i boisku wielofunkcyjnym. Natomiast w Nowych Proboszczewicach 22 osoby – po sześć na Orliku, boisku trawiastym i wielofunkcyjnym oraz cztery na korcie tenisowym. Z boisk trawiastych mogą korzystać tylko kluby piłkarskie. Boiska są czynne od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 20.00.
Nadal ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego każdy z uczestników zajęć jest zobowiązany do wpisania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz telefonu kontaktowego na specjalnie przygotowaną listę uczestników (listy te, w przypadku braku jakichkolwiek objawów związanych z chorobą COViD-19 będą niszczone po 28 dniach od daty zajęć). Każda grupa przed wejściem na obiekt jest zobowiązana przekazać pracownikowi GOKiS wypełniona kartę. Pracownicy w przypadku braku karty lub jej niepełnego wypełnienia mają zakaz wpuszczania na obiekt całej grupy.

wierzbica www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies