Aktualności

Otwieramy boiska

Od poniedziałku, 4 maja będzie można korzystać z Centrum Sportowego „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach oraz z boiska w Maszewie Dużym. Jednak korzystanie z boisk będzie obwarowane kilkoma warunkami, które będą obowiązywać do odwołania.
Boiska będą czynne od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 20.00. Zajęcia dla grup zorganizowanych mogą odbywać się w grupach sześcioosobowych pod opieką trenera lub opiekuna. W przypadku chęci skorzystania z obiektu przez osoby niezrzeszone, nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwać będzie animator lub pracownik zatrudniony przez GOKiS Stara Biała.
Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego każdy z uczestników zajęć jest zobowiązany do wpisania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz telefonu kontaktowego na specjalnie przygotowaną listę uczestników (listy te, w przypadku braku jakichkolwiek objawów związanych z chorobą COViD-19 będą niszczone po 28 dniach od daty zajęć). Każda grupa przed wejściem na obiekt jest zobowiązana przekazać pracownikowi GOKiS wypełniona kartę. Pracownicy w przypadku braku karty lub jej niepełnego wypełnienia mają zakaz wpuszczania na obiekt całej grupy.
Zajęcia dla poszczególnych grup rozpoczynają się o pełnej godzinie i trwają 60 minut. Ze względów bezpieczeństwa szatnie na poszczególnych obiektach pozostaną zamknięte, a uczestnikom zajęć udostępniona będzie tylko toaleta.
Otwarcie boisk to ważna kwestia dla naszych klubów piłkarskich – Amatora Maszewo i Startu Proboszczewice. W pierwszym tygodniu korzystania z boisk (4-9 maja), w przypadku Amatora Maszewo, klub planuje zajęcia od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-20.00, w piątek 10.00-12.00 i 15.00-18.00, a w sobotę 10.00-13.00. W przypadku Startu zajęcia mają odbywać się w poniedziałek od 16.00 do 20.00, we wtorek od 12.00 do 14.00 i od 16.00 do 20.00, w środę od 16.00 do 19.00, w czwartek od 16.00 do 20.00 i w piątek od 14.00 do 19.00.
Jeżeli okaże się, że osoby indywidualne będą zainteresowane korzystaniem z boisk popołudniami, wtedy możliwa jest zmiana godzin „klubowych”.

docxZasady_korzystania_z_obiektów_COViD.docx

pdfZasady_korzystania_z_obiektów_COViD.pdf

docxKarta_uczestnictwa_w_zajęciach_epidemia.docx

pdfKarta_uczestnictwa_w_zajęciach_epidemia.pdf

wierzbica www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies