Aktualności

Inscenizacja w Wyszynie

Historia, którą warto zapamiętać

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie (gm. Stara Biała) odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Inscenizacja historyczna została przygotowana w ramach projektu „Mazowieckie – historia Niepodległości”.

Na uroczystościach w Wyszynie pojawił się inicjator projektu, czyli wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Wśród gości byli m.in. senator Marek Martynowski, poseł Anna Cicholska, wójt gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński.

Uczniowie ze szkoły w Wyszynie przygotowali plenerowa inscenizację „Historia, która trzeba zapamiętać”. Na scenie można było zobaczyć przełomowe momenty historii naszego kraju m.in. rozbiór Polski, powstanie styczniowe czy też I wojnę światową. Wszystkie te wydarzenia zostały przedstawione poprzez taniec, śpiew oraz recytację. Widzom na pewno utkwił w pamięci moment, w którym to alegoryczną Polskę otaczają zaborcy, czyli uczniowie przebrani w czarne stroje. Całość inscenizacji dopełniała muzyka oraz śpiew. Widzowie mogli usłyszeć znane pieśni patriotyczne m.in. „Legiony”, „Śpiew z mogiły” oraz „Marsz, marsz Polonia”.

Uroczystość w Wyszynie to cześć projektu „Mazowieckie – historia Niepodległości”, który został zainicjowany przez wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę. Jego celem jest zaangażowanie dzieci i młodzieży szkolnej w kultywowanie tradycji niepodległościowej. - Sto lat w historii kraju to niedużo, w życiu człowieka to już sporo. Dlatego, jeżeli potrafimy być razem, to tą wartością możemy tylko i wyłącznie zarażać innych i przekazywać ją następnym pokoleniom, że to, co jest wspólne to naród, państwo razem budowane dla naszych młodszych pokoleń – mówił Zdzisław Sipiera, który podkreślał również znaczenie społeczności lokalnych w budowaniu tożsamości narodowej – Polska jest budowana właśnie na podstawie tego, co obywa się w szkole, w przedszkolu, w urzędzie, w straży pożarnej, w OSP, w dziesiątkach różnych miejsc. To jest ta prawdziwa Polska, o tą Polskę musimy dbać. O Polskę oparta na tradycji, na wartościach, o których nie możemy nigdy zapomnieć – dodawał wojewoda.

O wartościach, jakie przekazuje szkoła mówiła mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska – To bohaterstwo, ten patriotyzm, tradycja, doskonałość - to wszystko, co możemy dzisiaj wspominać z kart historii, pięknie wpisuje się i jest obecne w życiu naszych szkół – stwierdziła.Do tych słów przyłączył się wójt gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński. – Młodym mieszkańcom każdej gminy, należy przekazywać tradycję i budować w nich tożsamość narodową – mówił.

Kulminacja obchodów było uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kamienia oraz tablicy upamiętniających jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości. Na maszt wciągnięto flagę, a wszyscy uczestnicy odśpiewali hymn.

Tego dnia wojewoda zaapelował także do Polaków o uczczenie 100-lecie odzyskania niepodległości. – Każdy obywatel powinien, o to bardzo proszę, wywiesić polską flagę, która powinna być widoczna przynajmniej do 11 listopada – mówił.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies