Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Cyfrowa Gmina

logogora

Gmina Stara Biała realizuje projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Samorząd Gminy Stara Biała pozyskał grant na realizację projektu finansowanego ze środków UE, gdzie instytucją pośredniczącą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, która w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” powierzyła grant w wysokości 100 000,00 zł.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

Cel główny projektu osiągnięty zostanie w wyniku realizacji niżej wymienionych działań (celów szczegółowych):

 • Zakup silnika bazodanowego, niezbędnego do wsparcia systemów funkcjonujących w Urzędzie Gminy Stara Biała, posiadającego pełne wsparcie techniczne i zabezpieczenie pod kątem cyberbezpieczeństwa.

 • Zakup modułu drogowego wspierającego dotychczasowe oprogramowanie drogowe. Moduł drogowy będzie oprogramowaniem ułatwiającym i umożliwiającym pracę w Gminie Stara Biała, jak również oprogramowaniem związanym z komunikacją on – line, ułatwiającym wymianę plików i wiadomości, w tym usprawniającym systemem do zdalnej obsługi mieszkańców gminy.

 • opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnej z UoKSC i KRI.

Wartość projektu: 100 000,00 zł, w tym dofinansowanie Funduszy Europejskich - POPC: 100 000,00 zł

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: 31 sierpnia 2023r.

Promocja Cyfrowa Gmina

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies