Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

  • Drukuj

Inwestycja pn. „Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże”

Inwestycja obejmuje budowę układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże w skład którego wchodzi połączenie drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą gminną nr 291312W oraz:

  • budowę ulicy Korczaka, ulicy Sportowej oraz części ulic Słowackiego i Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże o łącznej długości ok. 870 m o nawierzchni bitumicznej oraz w części z kostki betonowej, około 70 m sięgaczy o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
  • budowę drogi Nowa Biała – Maszewo Duże o długości ok. 1029 m o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Termin realizacji: 21.08.2018 r. – 31.10.2019 r.

Całkowity koszt inwestycji - 7 978 800 zł.

Dofinansowanie z „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” - 2 474 088,00 zł