Inwestycje gminne - Rok 2016

Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach

Zakres rzeczowy:

 1. budowa części ulicy Klonowej (na działkach o nr ewid. 305,88/18, 306, 370) o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego - 286 m i szer. 6 m,
 2. budowa zjazdów z kostki betonowej - 890 m2,
 3. budowa chodników z kostki betonowej - 249 m2
 4. wykonanie kanalizacji deszczowej - dł. 224 mb.

Data rozpoczęcia: Umowa z wykonawca podpisana została w dniu 05.05.2016 r.

Planowana data zakończenia: zgodnie z podpisana umowa z wykonawcą - 05.09.2016 r

Wartość robót brutto: 463 863,07 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies