Inwestycje gminne - Rok 2016

Budowa drogi gminnej Mańkowo - Wyszyna – część drogi nr 291312W

Zakres rzeczowy:

 1. budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 497 m i szerokości od 3,5 do 7,2 m na podbudowie z kruszyw łamanych

Zakres robót obejmuje m.in. zjazdy, pobocza, krawężniki wtopione na ławie betonowej, korytka, oznakowanie poziome, obsianie trawą.

Data rozpoczęcia: Umowa z wykonawca podpisana została w dniu 27.05.2016 r.

Planowana data zakończenia: zgodnie z podpisana umowa z wykonawcą - 27.07.2016 r

Wartość robót brutto: 258 927,28 zł

Źródło finansowania:

 1. Budżet Gminy
 2. Województwo Mazowieckie – środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies