Inwestycje gminne - Rok 2014

Przebudowa skrzyżowania dr. wojewódzkiej nr 562 w km 44+067 z drogą wewnętrzną oznaczoną działką nr ewid. 124 w miejscowości Maszewo

Przebudowa skrzyżowania dr. wojewódzkiej nr 562 w km 44+067 z drogą wewnętrzną oznaczoną działką nr ewid. 124 w miejscowości Maszewo

Zakres rzeczowy:
 • wykonanie fragmentu jezdni o szerokości 6,0 m i nawierzchni bitumicznej na powierzchni 71 m2,
 • wykonanie fragmentu pobocza utwardzonego kruszywem łamanym,
 • wykonanie chodnika z kostki betonowej po obu stronach drogi wojewódzkiej,
 • ułożenie pod skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 562 przepustu o średnicy 40 cm,
 • zabezpieczenie istniejącej linii telefonicznej, wykonanie trawników oraz wykonanie oznakowania.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 25 lipca 2014 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 28 października 2014 r.
Wartość robót brutto: 59 045,86 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies