Inwestycje gminne - Rok 2014

Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno - etap I

Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno - etap I

Zakres rzeczowy:
 • wykonanie część drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej w km od 0+705 do 1+069 km (o dł. 364 m),
 • wykonanie trzech sięgaczy z kostki betonowej oraz płyt ażurowych w km: 0+770,40, 0+890,00, 1+008,40, o łącznej długości 286 m,
 • odwodnienie w/w drogi poprzez kanalizację deszczową z wpustami ulicznymi oraz sięgaczy,
 • przebudowa i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych w obrębie wykonywanej części ulicy i sięgaczy,
 • zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenie sieci gazowej oraz wodociągowej w obrębie wykonywanej części ulicy i sięgaczy,
 • wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej ø500 wraz z osadnikiem i separatorem bez wpustów ulicznych i przykanalików.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 12 czerwca 2014 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 19 grudnia 2014 r.
Wartość robót brutto: 1 278 376,83 zł brutto
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies