Inwestycje gminne - Rok 2014

Budowa ulic Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie - etap I

Budowa ulic Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie - etap I

Zakres rzeczowy:
 • budowa ulic Słowackiego i Różanej na odcinkach od ulicy Działkowej do ulicy Wspólnej o łącznej długości ok. 277 m i szerokości od 5 m do 5,5 m, o nawierzchni z kostki betonowej,
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego,
 • przebudową gazociągu z rur PE o śr. 63 w ulicy Różanej oraz zabezpieczenie gazociągu w ulicy Słowackiego,
 • zabezpieczenie teletechniki,
 • wykonanie wpustów ulicznych.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 20 maja 2014 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 25 lipca 2014 r.
Wartość robót brutto: 322 229,50 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies