Inwestycje gminne - Rok 2014

Budowa placu zabaw na terenie obiektów sportowych „WIERZBICA” w Nowych Proboszczewicach, gm. Stara Biała

 • Drukuj

Budowa placu zabaw na terenie obiektów sportowych „WIERZBICA” w Nowych Proboszczewicach, gm. Stara Biała

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zakres rzeczowy:
 • wykonanie placu zabaw o nawierzchni z piasku o powierzchni 375 m2, wyposażonego w następujące urządzenia zabawowe:
  • piaskownica statek,
  • piramida linowa o wysokości min. 6,5 m,
  • huśtawka potrójna wyposażona w siedzisko kołyskę (dla dzieci w wieku 1- 4 lat), siedzisko płaskie oraz elastyczne (dla dzieci w wieku 3-12 lat),
  • bujak konik,
  • tablica regulaminowa placu.
Data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2014 r.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 27 listopada 2014 r.
Wartość robót brutto: 92 354,12 zł
Źródło finansowania:
 • Pomoc finansowa przyznana na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 25 000,00 zł – zgodnie z Umową o przyznanie pomocy z dnia 23.01.2014 r.
 • Budżet Gminy.