Inwestycje gminne - Rok 2014

Budowa ulic Pięknej, Miłej, Wesołej w Maszewie Dużym

 • Drukuj

Budowa ulic Pięknej, Miłej, Wesołej w Maszewie Dużym

Zakres rzeczowy:
 • budowa ulic osiedlowych: - ul. Wesołej na odcinku od km 0+012,91 do km 0+232,25, - ul. Pięknej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+356,28; - ul. Miłej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+178,22, w tym:
  • wykonanie nowej konstrukcji ulic o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (ul. Piękna i ul. Miła) oraz z betonu asfaltowego (ul. Wesoła),
  • budowa chodników z kostki betonowej gr. 6 cm (ul. Wesoła),
  • budowa dojść do furtek,
  • budowa lub przebudowa zjazdów,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • zabezpieczenie i przebudowa urządzeń teletechnicznych,
  • obsianie terenu trawą,
  • wprowadzenie oznakowania pionowego.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 23 kwietnia 2014 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 30 października 2014 r.
Wartość robót brutto: 1 261 989,67 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.