Inwestycje gminne - Rok 2014

Budowa ulic Pięknej, Miłej, Wesołej w Maszewie Dużym

Budowa ulic Pięknej, Miłej, Wesołej w Maszewie Dużym

Zakres rzeczowy:
 • budowa ulic osiedlowych: - ul. Wesołej na odcinku od km 0+012,91 do km 0+232,25, - ul. Pięknej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+356,28; - ul. Miłej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+178,22, w tym:
  • wykonanie nowej konstrukcji ulic o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (ul. Piękna i ul. Miła) oraz z betonu asfaltowego (ul. Wesoła),
  • budowa chodników z kostki betonowej gr. 6 cm (ul. Wesoła),
  • budowa dojść do furtek,
  • budowa lub przebudowa zjazdów,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • zabezpieczenie i przebudowa urządzeń teletechnicznych,
  • obsianie terenu trawą,
  • wprowadzenie oznakowania pionowego.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 23 kwietnia 2014 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 30 października 2014 r.
Wartość robót brutto: 1 261 989,67 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies