Inwestycje gminne - Rok 2014

Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wyszyna gmina Stara Biała wraz z remontem i umocnieniem skarp

  • Drukuj

Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wyszyna gmina Stara Biała wraz z remontem i umocnieniem skarp

Zakres rzeczowy:
  • wykonanie nowej nawierzchni (żelbetowa płyta mostu),
  • naprawa istniejących podpór,
  • remont i umocnienie skarp,
  • wymiana i uzupełnienie obarierowania.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 kwietnia 2014 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 21 sierpnia 2014 r.
Wartość robót brutto: 125 533,74 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.