Inwestycje gminne - Rok 2014

Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wyszyna gmina Stara Biała wraz z remontem i umocnieniem skarp

Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wyszyna gmina Stara Biała wraz z remontem i umocnieniem skarp

Zakres rzeczowy:
 • wykonanie nowej nawierzchni (żelbetowa płyta mostu),
 • naprawa istniejących podpór,
 • remont i umocnienie skarp,
 • wymiana i uzupełnienie obarierowania.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 4 kwietnia 2014 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 21 sierpnia 2014 r.
Wartość robót brutto: 125 533,74 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies