Inwestycje gminne - Rok 2013

Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice - etap II

Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice - etap II

Zakres rzeczowy:

Zadanie było kontynuacją inwestycji pn.: Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice.

 • wykonanie nawierzchni utwardzonej (układ ciagów pieszych) z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami betonowymi - pow. 87,33 m2,
 • wykonanie kładki,
 • wykonanie schodów,
 • ustawienie 4 szt. lamp oświetlenia parkowego,
 • umocnienie skarp i dna rzeki,
 • wykonanie nawierzchni trawiastej terenu.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 2 października 2013 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 20 grudnia 2013 r.
Wartość robót brutto: 148 063,71 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice - etap II

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies