Inwestycje gminne - Rok 2013

Budowa części ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach

Budowa części ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach

Zakres rzeczowy:
 • budowa części ulicy Klonowej (działka nr ewid. 204) o nawierzchni bitumicznej - 576 m2,
 • budowa zjazdów z kamienia tłuczonego - 187,10 m2,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej - dł. 81,2 mb.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 13 sierpnia 2013 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano – 05 listopada 2013 r.
Wartość robót brutto: 196 765,87 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies