Inwestycje gminne - Rok 2013

Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach

  • Drukuj

Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach

Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach
Zakres rzeczowy:
  • budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu: placem zabaw dla dzieci, drogą wewnętrzną, zjazdem oraz 6 miejscami parkingowymi.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 21 sierpnia 2013 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 19 grudnia 2014 r.
Wartość robót brutto: 3 198 000,00 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.