Inwestycje gminne - Rok 2013

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stara Biała - etap II

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stara Biała - etap II

Zakres rzeczowy:
 • budowa odcinków sieci wodociągowej z rur PE Ø63 dł. 110 mb, z rur PE Ø90 dł. 369,5 mb, z rur PE Ø110 dł. 181 mb, z rur PVC Ø110 dł. 521 mb - tj. łącznie 1181,5 mb,
 • budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 dł. 393,5 mb i z rur kamionkowych Ø200 dł. 487 mb - tj. łącznie 880,5 mb,
w miejscowościach: Brwilno, Maszewo Duże, Nowe Trzepowo, Ludwikowo.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 18 października 2013 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 17 grudnia 2013 roku.
Wartość robót brutto: 580 152,05 zł
Źródło finansowania: Pomoc finansowa przyznana w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości nie większej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji – zgodnie z Umową o przyznanie pomocy z dnia 24.09.2013 r. w kwocie 306 531 zł.

Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies