Inwestycje gminne - Rok 2013

Budowa dróg gminnych nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała

Budowa dróg gminnych nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała

Zakres rzeczowy:
 • budowa dróg gminnych o długości 6824 mb i szer. od 5 do 6 m o nawierzchni bitumicznej,
 • budowa ścieżki rowerowej o długości 546,2 mb,
 • budowa chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm o długości 586 mb,
 • budowa kanalizacji deszczowej o dł. ok 0,5 km,
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejącej linii telefonicznej Zakres inwestycji obejmuje miejscowości Brwilno, Mańkowo, Maszewo Duże, Wyszyna, Ulaszewo, Luwikowo, Kobierniki.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 17 maja 2013 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 3 grudnia 2013 r.
Wartość robót brutto: 6 989 570,42 zł
Źródło finansowania:
 • Pomoc finansowa przyznana z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 3 000 000,00 zł – zgodnie z Umową z dnia 10.09.2013 r.
 • Pomoc finansowa przyznana ze środków partnera zadania - Powiatu Płockiego w wysokości 10 000,00 zł - zgodnie z Umową partnerską z dnia 26.09.2012 r.
 • Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies