Inwestycje gminne - Rok 2013

Budowa szlaków pieszych oraz parkingu przy zabytkowym kościele w Brwilnie

prow-2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa szlaków pieszych oraz parkingu przy zabytkowym kościele w Brwilnie

Zakres rzeczowy:
 • budowa drogi na odcinku od km 0+000.00 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 562) do km 0+428.97,
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego (chodnika) od km 0+000.00 do km 0+260.65,
 • budowa parkingu przy Kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w miejscowości Brwilno.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 6 marca 2013 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano – 30 października 2013 r.
Wartość robót brutto: 859 757,06 zł
Źródło finansowania:
 • Pomoc finansowa przyznana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 105 898 zł – zgodnie z Umową o przyznanie pomocy z dnia 24.04.2012 i Aneksem nr 1 z dnia 21.08.2013 r.
 • Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies