Inwestycje gminne - Rok 2012

Budowa ulicy Prusa w Maszewie Dużym

Budowa ulicy Prusa w Maszewie Dużym

Zakres rzeczowy:
 • budowa ulicy od km 0+015,97 do km 0+201,29 szerokości 4,5 m i nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz ze zjazdami na posesje o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm oraz chodnikami do furtek o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości 144,11 mb wraz z przykanalikami o łącznej długości 10,95 mb,
 • przebudowa oraz zabezpieczenie istniejącej linii telefonicznej w miejscach kolizji z budowaną drogą.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 06 czerwca 2012 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 12 września 2012 roku.
Wartość robót brutto: 268 598,43 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies