Inwestycje gminne - Rok 2011

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

Zdjęcie z rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

W dniu 16 grudnia 2011 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 542 307,00 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.


12 września 2011 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy".

W zakres inwestycji wchodzi:

budowa odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach:

 • Stare Proboszczewice: dz. nr 32, 33 - dł. 104,00 mb,
 • Maszewo Duże: dz. nr 64/68, 64/73, 65/46, 64/53, 65/40 - dł. 248,90 mb,
 • Nowe Trzepowo: dz. nr 78/2, 78/6, 77, 79, 126/10 - dł. 378,50 mb,
 • Ludwikowo: dz. nr 21/16, 17/2, 12/7, 12/12 - dł. 215,00 mb,
 • Maszewo Duże: dz. nr 64/24, 64/53 - dł. 231,50 mb,
 • Mańkowo: dz. nr 119/1, 119/21 - dł. 42,00 mb,
 • Nowa Biała: dz. nr 49/3, 49/7 - dł. 193,00 mb,
 • Nowa Biała: od punktu W1- do punktu Hp4 - dł. 781,10 mb.

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

 • Brwilno: dz. nr 64/2, 65/10 - dł. 220,00 mb,
 • Maszewo Duże: dz. nr 190/18, 190/16, 190/6 - dł. 158,5 mb.

Budowa przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszewo Duże na działkach:

 • przyłącza wodociągowe: dz. nr 64/62, 64/69, 64/71, 64/72, (64/70, 65/44), 64/67, 64/65, 64/64, 64/61, 64/58, 64/54, 64/50, 64/46, 64/42, 64/38, 64/34, 64/30, 64/27, 64/22, 64/26, 64/31, 64/35, 64/39, 64/43, 64/47, 64/51, 64/55, 64/59;
 • przyłącza kanalizacyjne: dz. nr 64/62, 64/69, 64/71, 64/72, (64/70, 65/44), 64/67, 64/65, 64/64, 64/61, 64/58, 64/66.

Planowany koszt zadania - 542 307,00 zł.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 30 listopada 2011 roku.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies