Inwestycje gminne - Rok 2011

Remont Szkoły w Starych Proboszczewicach

Zdjęcie Szkoły w Starych Proboszczewicach po remoncie

W dniu 30 września 2011 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Remont Szkoły w Starych Proboszczewicach".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 163 558,67 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.

Przed remontem

Po remoncie


4 lipca 2011 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji pn.: "Remont Szkoły w Starych Proboszczewicach".

W zakres inwestycji wchodzi:

 • roboty remontowe na korytarzach i łazienkach na I i II piętrze budynku szkoły w Starych Proboszczewicach, w tym m.in.: ułożenie płytek ściennych i podłogowych w łazienkach, montaż nowych drzwi łazienkowych, ułożenie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych i dywanowych, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów, wykonanie robót instalacyjnych.

Planowany koszt zadania - 163 558,67 zł.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 25 sierpnia 2011 roku.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies