Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna – Ulaszewo

  • Drukuj

Droga powiatowa nr 2907W Wyszyna – Ulaszewo po budowie

W dniu 5 stycznia 2011 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ulaszewo".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 1 291 488,08 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie


W dniu 22 września 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ulaszewo".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  • budowę drogi o długości ok. 755 m i szerokości 5,5 m, o nawierzchni bitumicznej (4478 m²) na podbudowie z tłucznia kamiennego o gr. 20 cm,
  • budowę zjazdów na działki i drogi boczne o nawierzchni z betonu asfaltowego (849 m²) na podbudowie z tłucznia kamiennego o gr. 15 cm,
  • budowę obustronnych poboczy umocnionych kruszywem naturalnym z domieszką klińca naturalnego (1550 m²).

Planowany koszt zadania - 1 291 488,08 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia - do 30 listopada 2010 r.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji