Inwestycje gminne - Rok 2010

Remont świetlicy wiejskiej we Włoczewie

  • Drukuj

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 31.08.2010 roku spisano protokół odbioru końcowego dla zadania pn.:"Remont świetlicy wiejskiej we Włoczewie".

Zakres inwestycji obejmował: 

  • docieplenie ścian,
  • pokrycie dachu papą wraz z obróbką blacharką,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • roboty tynkarsko-malarskie wewnątrz świetlicy.

Wartość wykonanych robót wyniosła 30108,60 zł brutto.

Na realizację inwestycji pn.: "Remont świetlicy wiejskiej we Włoczewie" Gmina Stara Biała pozyskała w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów środki finansowe w wysokości 16000,00 zł.