Inwestycje gminne - Rok 2010

Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Proboszczewicach

Budynek Ośrodka Zdrowia w Nowych Proboszczewicach po remoncie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 19 października 2010 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.: "Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Proboszczewicach".

Całkowity koszt zadania wyniósł - 96 678,24 zł brutto.

Przed remontem

Po remoncie

Na realizację inwestycji pn.: "Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Proboszczewicach" Gmina Stara Biała pozyskała, w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł.

2 czerwca 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.: "Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Proboszczewicach".

Planowany koszt przedsięwzięcia - 96 678,24 zł brutto.

W zakres inwestycji wchodzi:

 • remont elewacji budynku,
 • wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Termin wykonania zdania przewidziano na 31 sierpnia 2010 rok.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies