Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap II

  • Drukuj

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap II

Unia EuropejskaProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 20 grudnia 2010 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap II".

Całkowity koszt operacji zgodnie z Umową o przyznanie pomocy wyniósł - 2 121 140, 05 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 1 306 700,00 zł.

W ramach powyższej inwestycji Gmina wykonała również przyłącza kanalizacji sanitarnej za kwotę 363 818,21 zł.

Po budowie

17 lutego 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap II".

Zakres inwestycji obejmuje dwa zadania:

Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap II - sieć kanalizacji sanitarnej. W ramach tego zadanie zostanie wykonana:

  • sieć kanalizacji sanitarnej o długości 5156,5 mb obejmująca:
  • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 - 4762,50 m,
  • sieci kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych kielichowych Ø 200 - 40 m,
  • sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø 90 - 354 m,
  • przepompownia ścieków Ø 1500 mm - 1 szt. wraz z zasilaniem elektrycznym.

Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap II - przyłącza kanalizacji sanitarnej. W ramach tego zadania zostanie wykonane:

  • 133 szt. przyłączy kanalizacyjnych z rur Ø 200 PVC-U o łącznej długości - 1718 m zakończonych studzienkami kanalizacyjnymi 425.

Planowany koszt inwestycji:

  • Zadania nr 1 - 2 108 402,55 zł brutto
  • Zadania nr 2 - 363 818,21 zł brutto

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 30 września 2010 roku.

pdfZakres kanalizacji do wykonania.pdf5 MB

jpgZakres kanalizacji do wykonania.jpg5 MB

Zdjęcia z przebiegu inwestycji